แนวทางปฏิบัติเมื่อมาใช้บริการที่ร้านแฟนซีวาไรตี้ ในยุคโควิด-19

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าร้าน
2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนเข้าร้าน (ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้)
3. ไม่ถอดหน้ากากเวลาอยู่ในร้าน
4. เมื่อรู้ตัวว่ามีอาการ ไอจาม เป็นไข้ไม่ควรมาที่ร้าน (เนื่องจากที่ร้านไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ)
5. ทางร้านซัก รีด เสื้อผ้าทุกครั้ง สะอาดปลอดภัย
ช่วยกันป้องกันคนละมือละไม้นะคะ เพื่อขจัดโควิด-19 ให้หมดเร็วๆ ทุกอย่างจะได้กลับมาปกติค่ะ