ดูเงื่อนไขก่อนสะดวกช่องทางใด สามารถแจ้งทางเราได้ค่ะ เรายินดีให้บริการ