ก่อนจะตัดสินใจเช่าชุดผึ้งสาว มาดูคาแรกเตอร์ของน้องผึ้งกันก่อนค่ะ ผึ้งมีชีวิตและความเป็นอยู่คล้ายคน คนเราอยู่โดยลำพังคนเดียวไม่ได้ เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนจึงอยู่เป็นครอบครัว ตั้งเป็นบ้านเมืองและประเทศ ผึ้งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นรัง เป็นรอบครัวในรังมีผึ้ง แม่รังหรือนางพญาเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ เพียงตัวเดียวนอกจากนั้นก็มีผึ้งตัวผู้ และผึ้งงาน จะเห็นได้ว่าชีวิตและสังคมของผึ้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานและความพร ้อมเพรียงกัน ผึ้งจึงสามารถสร้างรัง และสะสมอาหารหรือน้ำผึ้งได้มากมายอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าผึ้งเป็น เพียงแค่สัตว์สังคมตัวน้อย แต่คนโบราณก็ยกย่องอุปนิสัยของผึ้ง โดยสั่งสอนให้คนขยันและสามัคคี ช่วยกันท ำงานให้ได้เหมือนผึ้ง

เมื่อทราบคาแรกเตอร์ว่าผึ้งมีความหมายอย่างไรแล้ว เริ่มที่จะสนใจแต่งชุดแฟนซีผึ้งสาวแล้วสิค่ะ น่ารัก มีความหมาย มาดูรายละเอียดชุดกันเลยค่ะ 

รายละเอียดชุดผึ้งสาว (Young bees)

1.หนวด (ที่คาดบนศีรษะ) สีดำ
2.ชุดผึ้งสาว (ตามแบบ)
3.ปีกแสนสวยสีำดำ2.ชุดผึ้ง (ตามแบบ)
** ชุดผึ้งมีทั้งผึ้งตัวผู้และผึ้งตัวเมีย จะเช่าเป็นคู่หรือหรือเช่าเดี่ยวก็ได้
มี 2 ไซต์ คือ ฟรีไซต์ และ xl 
สนใจเช่าชุด ติดต่อ 086-331-8878 หรืออ่านเงื่อนไขการเช่าก่อน