ชุดชาวเขาชายแบบที่ 14 ขาสั้นดำแดง

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 13 ฟ้า

         

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 12 ดำแถบขาว

          

          

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 11  แบบใหม่ใหญ่แค่ไหนก็ใส่ได้

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 10 แบบใหม่ใหญ่กว่าเดิม

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 9 เผ่าม้ง แขนสั้น และยาว

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 8 กระเหรี่ยงคอยาว มีเสื้อหลายสี แดง ชมพู ขาวดำ น้ำเงิน  ชายใส่แล้วดูดี

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 7

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 6

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 5

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 4

          

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 3

         

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 2

 

ชุดชาวเขาชายแบบที่ 1