การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน มีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า ไม่ว่าช่วงทำงานจะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ ณ ช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนานนี้ แท้จริงแล้วเราคือ ทีมเวิร์ก เราคือทีมเดียวกัน (ขอบคุณเจ้าของภาพสวยๆ ทุกท่านค่ะ)

 

ขอบคุณ Kbank ค่ะ

ขอบคุณ SCB ภาคตะวันออกค่ะ