ไม่ว่าจะเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใด เราก็อยู่ด้วยกันได้ สวยได้ เหมือนๆ กัน 555